Kamerový systém se záznamem

  • Účelem provozovaní kamerového systému se záznamem je ochrana života a zdraví obyvatel domu a jejich návštěv, ochrana proti vandalismu, krádežím, vloupáním a zamezení vstupu nežádoucích osob do společných částí domu.
  • Provozovatelem kamerového systému se záznamem je Společenství vlastníků jednotek v domě 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ).
  • Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní.
  • Kamerový systém tvoří kamery monitorující hlavní přístupové chodby v domě a nahrávací zařízení umístěné v zabezpečené kanceláři Výboru SVJ.
  • Správcem osobních údajů je Výbor SVJ.
  • Příjemci zpracovaných dat mohou být kromě správce a pověřeného zpracovatele i Policie ČR a soudy.
  • Subjekt údajů může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Žádost o výmaz osobních údajů, nebo o poskytnutí informací je možné zaslat písemně na adresu sídla SVJ, nebo emailem na adresu vybor@brechtova.cz.
Název Poslední úprava Velikost
Kamerový systém
Souhlas se zpracováním osobních údajů
12.04.2019 10:18 40.1 KB
Směrnice pro provoz kamerového systému se záznamem
12.04.2019 10:01 44 KB