Výbor společenství

Předsedkyně: Monika Klepišová
Brechtova 779/6
149 00  Praha 4
Místopředsedkyně: 
Členové:  Ludmila Smetanová
Brechtova 779/6
149 00  Praha 4

Miloš Novák
Brechtova 777/2
149 00  Praha 4

Anna Prokopová
Brechtova 778/4
149 00  Praha 4

Výbor společenství byl zvolen Shromážděním vlastníků dne 7.1.2019. Výbor se schází každé první pondělí v měsíci v 18:00. Chcete-li výboru cokoliv sdělit či se dotázat, můžete přijít osobně v době od 18:00 do 19:30 nebo výbor kontaktovat emailem na adrese vybor@brechtova.cz. Výbor se nachází v kanceláři SVJ v přízemí ve vchodu 778.