PORUCHY VÝTAHU – kontaktovat domovníka

V případě poruch výtahu se obracejte pouze na domovníka. Výjimkou je osoba zaseknutá ve výtahu, která se může, nemá-li kontakt na domovníka, obrátit přímo na dispečink provozovatele. Kontakt uveden v kabině výtahu.